Distribuci řešíme komplexně

Vytvoříme jednotný koncept energetiky pro dané území
Podpoříme investora ve fázi výstavby poskytnutím supervize technických řešení
Budujeme energetický facility management

Poskytujeme ucelená energetická řešení založená na rozsáhlých praktických zkušenostech

 • Distribuce elektřiny
 • Distribuce plynu
 • Rozvod tepelné energie
 • Obchod s elektřinou
 • Obchod s plynem
 • Výroba elektřiny
 • Výroba tepelné energie
 • Kogenerační jednotky
 • Fotovoltaika
 • Elektromobilita
 • Akumulace
 • EPC kontrakty

Co je Distribuční soustava?

Distribuční soustava je sítí tvořenou souborem vedení a zařízení sloužící k zajištění přepravy elektřiny, plynu či tepla z místa napojení k nadřazené sítí či výrobny do míst spotřeby energií jednotlivými odběrateli ve vymezeném území.

Zařízení distribuční soustavy pro distribuci elektřiny standardně zahrnují nadzemní vedení, kabelová vedení, prvky pro spínaní rozvodů na hladinách vyššího napětí, transformátory zajišťující konverzi napětí na odběrateli požadovanou úroveň a další rozvody na hladině nižších napětí.

Prvky distribuční soustavy pro přepravu plynu jsou především regulační stanice pro změnu tlaku dopravovaného plynu – regulační stanice a tranzitní rozvody plynu na středotlaké a nízkotlaké hladině.

Teplo se dopravuje potrubními systémy v podobě páry či horké a teplé vody přímo ze zdroje, nebo z připojených výměníkových stanic.

Důležitým prvkem každé distribuční soustavy je konkrétní měřící zařízení zajišťující, legislativou požadovanou, kvalitu obchodního měření spotřeby/dodávky energie v každém místě připojení odběratele, výrobny, nebo nadřazené sítě. Data z obchodního měření pak slouží k fakturaci jednotlivých spotřeb a vytváření obchodních bilancí v rámci propojených soustav v tuzemsku i do zahraničí.

Zajišťování služby distribuční soustavy je zajišťování nepřetržité dodávky elektřiny, plynu nebo tepla v kvalitě a kvantitě dle požadavků každého připojeného Odběratele. V našich soustavách dbáme na obnovu a údržbu všech zařízení tak, aby Zákazník přebíral energii té nejlepší kvality, v množství, které potřebuje. Kvalitu služby neustále zlepšujeme stálým investováním a doplňováním moderních technologií přenosu umožňujících nepřetržitou dodávku i v případě vynucených odstávek jednoho či více zařízení na cestě energie směrem k našim zákazníkům.

Distribuci energie nám svěřilo více jak 6 000 zákazníků - celková přenosová kapacita narostla již na 1 TWh. Rádi sestavíme řešení na míru také pro vás
Jaroslav Mačí
Technický ředitel UCED

Proč být s námi?

1.
Technicky a legislativně perfektní provoz distribuční soustavy
2.
Jednoduchý přístup k datům o odběrných místech přes web
3.
Profesionální přístup, který vám pomůže snížit náklady za energie

Obraťte se na nás se svými dotazy

Kontaktujte nás