Společnosti ve skupině UCED

UCED s.r.o.

V UCED s.r.o. poskytujeme komplexní služby v oblasti energetiky.

V UCED s.r.o. poskytujeme komplexní služby v oblasti energetiky. Vytváříme jednotný koncept energetiky pro dané území, podporujeme investora ve fázi výstavby supervizí technických řešení, budujeme energetický facility management, poskytujeme ucelená energetická řešení založená na rozsáhlých praktických zkušenostech. Jsou to například: výroba, distribuce a obchod s elektrickou energií, distribuce zemního plynu a obchod s ním, výroba a rozvod tepla, elektromobilita, akumulace, kogenerační jednotky, fotovoltaika nebo EPC kontrakty.

Sídlo společnosti

Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8

Adresa společnosti

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identifikační údaje

OR: Městský soud v Praze
oddíl: C vložka: 281563
Společnost zastupuje: Richard Holešinský, jednatel
IČO: 06403981 DIČ: CZ06403981

UCED Distribuce s.r.o.

Distributor elektřiny se širokým spektrem zákazníků

UCED Distribuce s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na napěťových hladinách VVN, VN i NN o celkové přenosové kapacitě cca 278 MW a poskytuje zákazníkům a výrobcům elektřiny připojení na napěťové úrovni VN 22kV (příp. VN 35 kV) nebo na napěťové úrovni NN 400 V, a to na 58 vymezených územích v rámci celé České republiky.

Na těchto vymezených územích se nachází obchodní, kancelářské a retailové budovy, průmyslové parky, logistické haly, ale také rezidence a bytové domy. Ve skupině UCED se tak jedná o distributora elektřiny s nejširším spektrem připojených zákazníků, přičemž nejvýznamnější vymezená území se nacházejí v Kutné Hoře, zahrnující areál ČKD Kutná Hora, v Českých Budějovicích, zahrnující areály bývalé Slévárny Škoda, City Park nebo Piano Business Center, v Krupce, zahrnující areál Průmyslové zóny Krupka, v Nošovicích, zahrnující areál CTP, v Olomouci, zahrnující areál Galerie Šantovka, v Praze, zahrnující areály S9 Florenc nebo Karolína Plazza, v Plzni, zahrnující areály Avalon Business Center nebo Hamburk Business Center a Rezidence Hamburk, v Ostravě, zahrnující areál Ostrava Business Park, v Brně, zahrnující areály Mosilana nebo Vlněna.

UCED Distribuce s.r.o. je v menší míře také provozovatelem distribuční soustavy plynu a výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Sídlo společnosti

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Adresa společnosti

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identifikační údaje

OR: Městský soud v Praze
oddíl: C vložka: 279932
Společnost zastupuje: Richard Holešinský, jednatel
IČO: 01907786 DIČ: CZ01907786
Datová schránka: ah6ntui
č. licence distribuce elektřiny: 121935647 č. licence distribuce plynu: 221935631 č. licence na výrobu elektřiny: 111935628

UCED Distribuce II s.r.o.

Distributor elektřiny se zaměřením na nové projekty

UCED Distribuce II s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na napěťových hladinách VN i NN o celkové přenosové kapacitě cca 11 MW, kterou poskytuje zákazníkům a výrobcům elektřiny připojených na napěťové úrovni VN 22 kV (příp. VN 35 kV), nebo na napěťové úrovni NN 400 V, a to na 8 vymezených územích v rámci celé České republiky.

Jedná se o vymezená území, na kterých aktuálně vznikají nové obchodní, kancelářské a retailové budovy, průmyslové parky, logistické haly, ale také rezidence a bytové domy. Nejvýznamnější vymezená území jsou v Českých Budějovicích, zahrnující areál KERN-LIEBERS CR, v Plzni, zahrnující areál Obchodního centra Plzeň, v Olomouci, zahrnující areál Rezidence Šantova, v Solnici, zahrnující CTPark Kvasiny, a v Lipně nad Vltavou, zahrnující areál Korzo Lipno.

Sídlo společnosti

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Adresa společnosti

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identifikační údaje

OR: Městský soud v Praze
oddíl: C vložka: 320500
Společnost zastupuje: Richard Holešinský, jednatel
IČO: 08531714 DIČ: CZ 08531714
Datová schránka: aw5dqtf
č. licence distribuce elektřiny: 121935838

UCED Distribuce III s.r.o.

Distributor elektřiny se širokým spektrem zákazníků

UCED Distribuce III je licencovaná společnosti na distribuci elektřiny pro 33 vymezených distribučních území v České republice, nejvyšší napěťová hladina 35 kV, celková aktuální přenosová kapacita 215 MW, jedná se o průmyslové parky, retailové i rezidenční projekty. Síť zahrnuje 46 km VN kabelů, 15,5 km NN kabelů a 144 transformátorů.

Sídlo společnosti

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Adresa společnosti

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identifikační údaje

OR: Městský soud v Praze
oddíl: C vložka: 297397
Společnost zastupuje: Richard Holešinský, jednatel
IČO: 07237995 DIČ: CZ07237995
Datová schránka: qm7bikb

UCED Energy s.r.o.

Výrobce elektřiny a tepelné energie v decentrálních zdrojích

UCED Energy s.r.o. je výrobce elektřiny a tepelné energie v moderních decentralizovaných zdrojích, jako jsou kogenerační jednotky nebo lokální kotelny. Takové lokální zdroje energií provozuje například v Praze, Ostravě nebo Hranicích. S výrobou souvisí i provozování rozvodů tepelné energie.

Ve skupině UCED se tak jedná o výrobce energií se zaměřením na ekologickou výrobu elektřiny a tepelné energie přímo pro konkrétního zákazníka či lokalitu.

Sídlo společnosti

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Adresa společnosti

AC Piano, Lidická 2331/6a, 370 01 České Budějovice

Identifikační údaje

OR: Městský soud v Praze
oddíl: C vložka: 314833
Společnost zastupuje: Richard Holešinský, jednatel
IČO: 08210047 DIČ: CZ08210047
Datová schránka: at56g9e
č. licence: 111935710 č. licence na výrobu tepelné energie: 311935758 č. licence na rozvody tepelné energie: 321935880

UCED Distribuce IV s.r.o.

Distributor elektřiny a výrobce tepla se zaměřením na konkrétní lokalitu

UCED Distribuce IV s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na vymezeném území v Hranicích, a to na napěťových hladinách VN i NN o celkové přenosové kapacitě cca 11,5 MW, který poskytuje zákazníkům připojení na napěťové úrovni VN 22kV nebo na napěťové úrovni NN 400 V. 

UCED Distribuce IV s.r.o. je také provozovatelem soustavy pro zásobování tepelnou energií v Hranicích, jejíž součástí je nově budovaná plynová kotelna. 

Na tomto vymezeném území se nachází průmyslový areál Sigma Hranice, bývalý KUNZ Hranice, jehož součástí jsou výrobní závody dalších významných průmyslových podniků, například SSI Schäfer a AVL Moravia.
Ve skupině UCED se tak jedná o distributora elektřiny, jakož i výrobce a distributora tepelné energie se zaměřením na konkrétní lokalitu v Hranicích.

Sídlo společnosti

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Adresa společnosti

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identifikační údaje

OR: Městský soud v Praze
oddíl: C vložka: 325211
Společnost zastupuje: Richard Holešinský, jednatel
IČO: 08783535 DIČ: CZ08783535
Datová schránka: 77hjwxs
č. licence distribuce elektřiny: 122036173 č. licence na výrobu tepelné energie: 312036174 č. licence na rozvody tepelné energie: 322036175

UCED Chomutov s r.o.

distributor elektřiny přímo připojený k přenosové soustavě ČEPS

UCED Chomutov s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na vymezeném území v Chomutově, a to na napěťových hladinách VVN, VN i NN o celkové přenosové kapacitě cca 126 MW, který poskytuje zákazníkům připojení na napěťové úrovni VN 22kV nebo na napěťové úrovni NN 400 V. Tato distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě ČEPS na napěťové hladině VVN 220 kV a má tedy charakter regionální distribuční soustavy.

Na vymezeném územích distribuční soustavy UCED Chomutov se nachází průmyslový areál, ve kterém svou činnost rozvíjí řada významných průmyslových podniků, například Válcovny trub Chomutov ze skupiny Z-Group Steel Holding, nebo SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES či Slévárna Chomutov. Významné je připojení několika výroben elektřiny, fotovoltaických elektráren, o celkovém instalovaném výkonu 41 MWh. 

Ve skupině UCED se tak jedná o distributora elektřiny se zaměřením na konkrétní lokalitu v Chomutově, jehož distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě ČEPS.

Sídlo společnosti

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Adresa společnosti

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identifikační údaje

OR: Městský soud v Praze
oddíl: C vložka: 254170
Společnost zastupuje: Richard Holešinský, jednatel
IČO: 28646711 DIČ: CZ28646711
Datová schránka: qj6x2ph
č. licence distribuce elektřiny: 121223706

UCED Kopřivnice s.r.o.

distributor elektřiny se zaměřením na konkrétní lokalitu

UCED Kopřivnice s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na vymezeném území v Kopřivnici, a to na napěťových hladinách VVN, VN i NN o celkové přenosové kapacitě cca 52 MW a poskytuje zákazníkům připojení na napěťové úrovni VN 22kV nebo na napěťové úrovni NN 400 V. 

Na tomto vymezeném území se nachází průmyslový areál TATRA TRUCKS a.s., jednoho z nejvýznamnějších průmyslových podniků v České republice, ale také areál Průmyslového parku Kopřivnice, ve kterém svou činnost rozvíjí řada moderních podniků z oblasti automobilového průmyslu, například společnosti Brose CZ spol. s r.o. nebo Dura Automotive Systems CZ, s.r.o. Samozřejmostí však je připojení dalších zákazníků, například Integrovaného výjezdového centra Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Ve skupině UCED se tak jedná o distributora elektřiny se zaměřením na konkrétní lokalitu a její specifické potřeby.
 

Sídlo společnosti

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Adresa společnosti

AC Piano, Lidická 2331/6a, 370 01 České Budějovice

Identifikační údaje

OR: Městský soud v Praze
oddíl: C vložka: 320499
Společnost zastupuje: Richard Holešinský, jednatel
IČO: 08531706 DIČ: CZ08531706
Datová schránka: rcjdqsr
č. licence distribuce elektřiny: 121935865

UCED Prodej s.r.o.

obchodník s komoditou

UCED Prodej s.r.o. je obchodníkem s komoditou, který dodává elektřinu a zemní plyn zákazníkům připojeným k distribučním soustavám skupiny UCED, ale také zákazníkům z řad velkoodběratelů, maloodběratelů a domácností. Svým zákazníkům individuálně nastavuje podmínky dodávek elektřiny i zemního plynu, vždy provede výběr nejvhodnějšího produktu. To vše se zohledněním historické spotřeby a aktuálních potřeb zákazníka, ale také s výhledem na dobu po realizaci nových energetických projektů, které výši a strukturu spotřeby často významně mění.

UCED Prodej s.r.o. klade velký důraz na spokojenost svých zákazníků a obchodních partnerů a dodávkou komodit tak doplňujeme široké portfolio služeb a produktů skupiny UCED v oblasti energetiky.

Ve skupině UCED se tak jedná o obchodníka s komoditou s nejvýhodnější individuální nabídkou, který doplňuje široké portfolio služeb a produktů skupiny UCED v oblasti energetiky.

Sídlo společnosti

Sokolovská 675/9
186 00 Praha

Adresa společnosti

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identifikační údaje

OR: Městský soud v Praze
oddíl: C vložka: 236508
Společnost zastupuje: Richard Holešinský, jednatel
IČO: 03697312 DIČ: CZ03697312
č. licence obchod s elektřinou: 141835050 č. licence obchod s plynem: 241835051

UCED Přerov s.r.o.

distributor elektřiny, plynu a tepla se zaměřením na konkrétní lokalitu

Komplexní distributor energií se zaměřením na konkrétní lokalitu

UCED Přerov s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na vymezeném území v Přerově, a to na napěťových hladinách VVN, VN i NN o celkové přenosové kapacitě cca 40 MW, který poskytuje zákazníkům připojení na napěťové úrovni VN 22kV nebo na napěťové úrovni NN 400 V.  
UCED Přerov s.r.o. je rovněž provozovatelem distribuční soustavy plynu na vymezeném území v Přerově o celkové přenosové kapacitě cca 37 MW.  
UCED Přerov s.r.o. je také provozovatelem soustavy pro zásobování tepelnou energií v Přerově. V neposlední řadě UCED Přerov s.r.o. vyrábí a rozvádí stlačený vzduch, vodu jak pitnou, tak užitkovou a zásobuje firmy v areálu technickými plyny. Na vymezeném území se nachází průmyslový areál bývalých Přerovských strojíren, jehož součástí jsou výrobní závody významných průmyslových podniků, například PSP Real Estate, PSP Speciální strojírna, RESTA, GAUTE Corp., Metso Outotec Czech Republic, PSP Engineering. 
K distribuční soustavě elektřiny UCED Přerov s.r.o. je připojena podřazená distribuční soustava elektřiny provozovaná společností PRECHEZA, která patří mezi nejvýznamnější chemičky v České republice..

Sídlo společnosti

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Adresa společnosti

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identifikační údaje

OR: Městský soud v Praze
oddíl: C vložka: 322950
Společnost zastupuje: Richard Holešinský, jednatel
IČO: 08670714 DIČ: CZ08670714
Datová schránka: vnzgw8b
č. licence distribuce elektřiny: 122036191 č. licence distribuce plynu: 222036192 č. licence na rozvody tepelné energie: 322036193

UCED Vítkovice a.s.

distributor elektřiny se zaměřením na konkrétní lokalitu

UCED Vítkovice s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na vymezeném území v Ostravě, a to na napěťových hladinách VN i NN o celkové přenosové kapacitě cca 64 MW, který poskytuje zákazníkům připojení na napěťové úrovni VN 22kV, VN 6,3 kV nebo na napěťové úrovni NN 400 V.  
Na vymezeném území se nachází průmyslový areál bývalých Vítkovických železáren a strojíren, jehož součástí jsou výrobní závody významných průmyslových podniků, například VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY, CYLINDERS HOLDING, GEARWORKS, ale také kulturní a vzdělávací areál Dolní Vítkovice a areál SKATLOP, dříve areál Vítkovice Heavy Machinery. 
 Ve skupině UCED se tak jedná o distributora elektřiny se zaměřením na konkrétní lokalitu v Ostravě.

Sídlo společnosti

Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8

Adresa společnosti

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identifikační údaje

OR: Městský soud v Praze
oddíl: B vložka: 24832
Společnost zastupuje: Richard Holešinský, statutární ředitel
IČO: 28647491 DIČ: CZ28647491
Datová schránka: h27xrun
č. licence distribuce elektřiny: 121634110

UCED Servis s.r.o.

UCED Servis s.r.o. zajišťuje služby v rámci správy, údržby a spolehlivosti energetických distribučních soustav a zdrojů, primárně skupiny UCED, po celé České republice, a to v požadovaných standardech a v souladu s platnou legislativou.

Hlavou UCED Servis je tým zkušených manažerů, kteří zajišťují vše potřebné související s provozem distribučních soustav/zdrojů. Srdcem je centrální nonstop dispečink pro monitorování zařízení a aktivní řešení výpadků dodávek energií nebo poruch na spravovaných zařízeních.

Ruce jsou pak týmy kvalifikovaných pracovníků ENSE, jež dohlížejí na bezporuchový chod rozvoden ZVN a VVN, kotelen a kogeneračních jednotek, stejně jako skupiny zkušených údržbářů, kteří svou odborností zvládnou opravy/údržbu spravovaného energetického zařízení.

Sídlo společnosti

Sokolovská 675/9,
186 00 Praha 8

Adresa společnosti

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identifikační údaje

OR: Městský soud v Praze
oddíl: 291604 vložka: C
Společnost zastupuje: Aleš Valla
IČO: 06934552 DIČ: CZ06934552
Datová schránka: nfu4z8r

UCED BIO

Proč s námi spolupracovat?

více než
7 100
odběrných
míst
více než
160
distribučních
soustav
Vývoj počtu odběrných míst
Vývoj počtu odběrných míst
Pomůžeme vám snížit
náklady za energie
Jednoduchý přístup
k datům o odběrných místech
Technicky i legislativně
perfektní provoz
Jsme zdroj energetiky 4.0
Co je to energetika 4.0?

Jsme zdroj energetiky 4.0

Co je to energetika 4.0?

Jsme silnými partnery pro:

Jsme připraveni vám zajistit bezproblémovou distribuci
UCED je součástí
skupiny CREDITAS
Více o skupině CREDITAS

Investice
do energetiky

Vzhledem k plánovanému rozvoji energetiky ve skupině UCED a pro zrychlení dalších akvizic byl založen fond kvalifikovaných investorů CREDITAS ASSETS SICAV a.s.

Jeho podfond CREDITAS ENERGY, do kterého byly převedeny majetkové podíly vybraných energetických společností, nabízí možnost investic pro kvalifikované investory se zájmem o stabilní zhodnocení v konzervativní oblasti energetiky.

Více informací

Dění v UCED

Jsme zdroj energetiky 4.0

Energetika se stejně jako další odvětví intenzivně vyvíjí. Musí podporovat nové trendy v průmyslu i změny ve využívání energií všemi zákazníky.
Celý článek

UCED je součástí skupiny CREDITAS

Skupina UCED je součástí české investiční skupiny CREDITAS, která se zaměřuje především na dlouhodobé investice v konzervativních odvětvích.
Celý článek
Už přes 7 100 velkých odběratelů
u nás našlo svou jistotu v energiích
Kontaktujte nás