Součástí změn v energetice je i přechod z klasické centrální energetiky s velkými elektrárnami na novou, decentralizovanou a ekologizovanou energetiku. Tuto změnu podporuje i legislativa.
Na jedné straně přináší lepší životní prostředí, na straně druhé klade zvýšené nároky na řízení elektrizační soustavy. Stabilitu soustavy a odolnost proti výpadkům do značné míry zajišťovaly právě klasické velké uhelné zdroje, které dodávaly tzv. podpůrné služby společnosti ČEPS (českému provozovateli přenosové soustavy). Postupné odstavování těchto zdrojů bude vyžadovat regulaci výkonu jinými zdroji. Řešením je využívání menších flexibilních zdrojů a vytváření virtuálních agregovaných bloků. Jejich součástí mohou být
kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny nebo jiné výrobní zdroje elektřiny. Do řízení elektrizační soustavy mohou být zapojeny i spotřebiče – nabíjecí stanice elektromobility, elektrokotle, mlýny, čerpadla, ale i vzduchotechnické a klimatizační systémy. S námi můžete díky zapojení do naší virtuální elektrárny monetizovat vaše flexibilní zdroje, a získat tak bez negativních dopadů do vašich provozních standardů dodatečný zdroj tržeb.

Obraťte se na nás se svými dotazy

Potřebuji pomoc s flexibilitou