Hlavní zdroje

3+
Počet odběratelů
39 MWt
Výkon
Společnost UCED BIO s.r.o. provozuje vlastní energetický zdroj využívající fytomasu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s kompletním stavebním, technologickým příslušenstvím a službami v průmyslovém areálu ČKD Kutná Hora, a.s. Palivem energetického zdroje je obilná a řepková sláma a cíleně pěstované energetické plodiny ve formě standardizovaných balíků.
1+
Počet odběratelů
58 MWe
Výkon
Provozujeme Špičkový elektrárenský zdroj o nominálním výkonu 58 MWe sestávající z nejmodernější spalovací turbíny Rolls-Royce a ostatní technologie předních světových dodavatelů energetických zařízení a systémů.

Kogenerační jednotky

Naše společnost je také vybavena kogeneračními jednotkami, které umožňují efektivní kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Tato technologie nám umožňuje využít odpadní teplo z výroby elektřiny a přeměnit ho na užitečné teplo pro různé průmyslové a komerční aplikace. Kogenerační jednotky přispívají k energetické účinnosti a snižují naši závislost na externích zdrojích energie.

KGJ Stodůlky

KGJ Stodůlky
 • 1 KGJ, 200 kWe, 314 kWt
 • 1 OM - zákazník jediný a to provozovatel a majitel areálu SPP – Stodůlky Property Park (vytápí objekt Sconto a Elit)
 • Typ jednotky TEDOM Cento 260, výkon 200kWe/314kWt, Akumulace 23m
 • Systém je provozován jako teplovodní s teplotním spádem 70°C/90°C
 • Jednotka je v kasdádě s 2ks plynových kotlů á 1,25MWt
 • Jednotka je součástí bloku pro poskytování SVR
 • Provozujeme společně s kotelnou (nájem na 15 let)

KGJ Vítkovice

KGJ Vítkovice
 • Instalovány 2 KGJ, v provozu 1KGJ 
 • 3 OM (Dolní Oblast Vítkovice)
 • V Ostravě, v oblastí Dolních Vítkovic, provozujeme energetické centrum, které je připojeno do naší vlastní distribuční soustavy. Tepelné hospodářství sestává ze dvou kogeneračních jednotek o instalovaných výkonech 200 kW elektrických a 276 kW tepelných, které dodávají teplou vodu do 3 odběrných míst jednoho zákazníka (Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.), který je v sousedních objektech a probíhají zde kulturní a jiné akce, a to v nepravidelných intervalech. Dále je k energetickému centru připojen dodavatel horké vody ČEZ Energetické služby s.r.o., od kterého je teplo odebíráno v případě, že je potřeba tepla větší než tepelný výkon kogeneračních jednotek. Výměna tepla je realizována přes výměník. Tato možnost je využívána pouze v případě odstávek kogeneračních jednotek a letních měsících, kdy kogenerační jednotky nejsou provozovány.
 • Systém je provozován jako teplovodní s teplotním spádem 70°C/90°C

KGJ CTPark Hranice

KGJ CTPark Hranice
 • Instalovány 2 KGJ o celkovém výkonu 988kWe a 1302kWt.
 • Typ jednotky Viessmann Vitoblock 200; výkon 499kWe/651kWt, Akumulace 80m3
 • Jednotky jsou součástí bloku pro poskytování SVR.
 • Instalováno nouzové chlazení o výkonu 1300kW pro "letní chod" v případě aktivace SVR.
 • Provoz v kaskádě s 2ks plynových kotlů o výkonu á 6MWt
 • Systém je provozován jako teplovodní.
 • 15 OM v rámci areálu CTP
 • Provozujeme společně s kotelnou (nájem na 15 let)

KGJ SPH Hranice

KGJ SPH Hranice
 • Instalovány 2 KGJ o celkovém výkonu 998kWe, 1348kWt
 • 4 OM - Sigma, SSI Schaefer, AVL, United Polymers
 • typ jednotky 2G avus 500plus EG; výkon 499kWe/674kWt, Akumulace 100m3
 • jednotky budu součástí bloku pro poskytování SVR.
 • Provoz v kaskádě s 2ks plynových kotlů o výkonu á 4,2MWt
 • Systém je provozován jako horkovodní.
 • Provozujeme společně s kotelnou
Už přes 7 100 velkých odběratelů
u nás našlo svou jistotu v energiích
Kontaktujte nás