„Nejdůležitější součástí transakce je rozvodna R1 se dvěma transformátory 110 kVA a síť distribučních trafostanic. Rozvodna zajišťuje distribuci elektřiny v ročním objemu téměř 30 GWh všem firmám v průmyslovém areálu a zároveň poskytuje služby distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a jejím zákazníkům mimo obec Lutín. Další částí je infrastruktura pro distribuci zemního plynu, která zásobuje 13 místních odběratelů,“ uvedl Filip Trešl, Manažer úseku Akvizice z firmy UCED, která se takstala exkluzivním dodavatelem elektřiny i plynu pro celý průmyslový areál v Lutíně. „Je to velmi významná transakce pro další rozvoj našeho portfolia energetických sítí. Díky ní jsme dále posílili své postavení v oblasti decentrální energetiky a rozšířili potenciál pro implementaci dalších součástí decentrální energetiky na severní Moravě,“ doplnil.

Provozovatelem distribučních soustav v areálu v Lutíně je holdingová společnost UCED Hranice, s. r. o. Servis energetického zařízení zajišťuje společnost ENERGETICKÁ SERVISNÍ, s. r. o.

Distribuční soustavy firmy UCED zásobují energií více než 6 tisíc stálých odběratelů, mezi nimiž jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale také rezidenční čtvrti. Počet svých odběratelů chce firma v příštích letech zdvojnásobit.