Uplynulé měsíce změnily pohled na investice. Do středu zájmu se dostaly oblasti, které slibují alespoň částečnou stabilitu. Investice do hmotných aktiv obecně přinášejí investorům větší jistotu a klid. Fondy zaměřené na energetiku jsou zajímavé svým stabilním výnosem, který není tak závislý na dění na trhu. Ani pandemická krize tuto oblast výrazně neovlivnila, energetika je navíc regulovaná státem.

Mezi hlavní investiční novinky roku 2021 patří fond kvalifikovaných investorů CREDITAS ASSETS SICAV a.s. se svým energetickým podfondem CREDITAS ENERGY. Ten sází na dlouhodobou stabilní ekonomickou výkonnost energetické skupiny UCED, která je součástí jedné z nejdynamičtějších českých investičních skupin CREDITAS. Základem energetické divize UCED jsou distribuční sítě, bez nichž by energetika nemohla fungovat. „Investice směřují do distribučních soustav a z pohledu fondu tak jde o nové příležitosti pro další rozvoj energetické infrastruktury současných i nových distribučních území,“ upřesňuje Richard Holešinský, předseda dozorčí rady fondu.

Výjimečnost energetického podfondu tkví v tom, že na rozdíl od ostatních nekupuje aktiva až poté, co získá finance formou úpisu akcií, ale podíly v distribučních společnostech do něj skupina UCED vložila hned na začátku. Díky tomu dosahuje čistá hodnota aktiv podfondu 1,5 miliardy korun. Cílem podfondu jsou investice do projektů zdrojů a distribuce elektřiny a dalších služeb v decentralizované energetice. Zajímavé zhodnocení spolu se zaměřením na bezpečné odvětví se ukazuje na trhu jako velmi přitažlivé. Celkově si už externí investoři koupili akcie v objemu více než miliardy korun,“ říká Richard Holešinský.

Jádrem majetku podfondu CREDITAS ENERGY je podíl v šesti energetických společnostech, které distribuují elektřinu, plyn a teplo. Tyto firmy se zaměřují zejména na projekty zásobující celistvá území s velkými odběry, jako jsou logistická centra, průmyslové podniky, administrativní budovy či celé rezidenční čtvrti. Po celé České republice jde o 120 distribučních soustav s více než šesti tisíci odběrnými místy, do nichž ročně přitéká 1 TWh elektřiny a plynu. Tyto parametry dělají z UCED a podfondu čtvrtého největšího distributora elektrické energie v České republice.

CREDITAS ENERGY nabízí dvě třídy investičních akcií, které jsou předmětem veřejné nabídky (Premium investiční akcie a Premium Plus investiční akcie). Akcionářem podfondu se může stát podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech jen kvalifikovaný investor. „Fond je vhodný především pro ty, kteří chtějí investovat v konzervativnějších sektorech.  Roční zhodnocení investičních akcií má předem daný rozptyl. V dlouhodobém výhledu chce podfond díky výnosům z investic dosahovat stabilního zhodnocení, které odpovídá jednotlivým třídám investičních akcií,“ vysvětluje Richard Holešinský.