Energetická stabilita a bezpečnost jsou velkým tématem dneška. O stabilitu tuzemské sítě se stará státní společnost ČEPS. Provozuje páteřní síť české elektrizační soustavy. Služby výkonové rovnováhy jí od letošního roku poskytuje také skupina UCED.

Ta se vedle distribuce elektřiny a tepla zaměřuje na nové trendy a chystá další akvizice. „Budoucností je decentrální energetika a virtuální elektrárny,“ podotýká obchodní ředitel UCED Václav Skoblík.

 

Redakce:

Od letošního roku jste jedním z poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy. Budujete tedy svůj vlastní agregační blok?

Václav Skoblík:

Na poskytování služeb výkonové rovnováhy jako na nový servis v elektroenergetice jsme se připravovali takřka rok. Využili jsme přitom nová Pravidla provozování přenosové soustavy (Kodex PS), která od ledna loňského roku otevřela trh podpůrných služeb i dalším poskytovatelům. Kogenerační jednotky z tepláren UCED, bioplynové stanice a menší elektrokotle tvoří dohromady naši virtuální elektrárnu, takzvaný agregační blok (soubor energetických zařízení sdružených pro účely poskytování zálohy do jednoho celku řízeného poskytovatelem agregačního bloku — pozn. red.). Takový samostatný agregační blok je i UCED Elektrárna Prostějov. Právě ta se zaměřuje primárně na podpůrné služby pro ČEPS, stejně jako letos dokončený elektrokotel s výkonem 25 MW v Kutné Hoře. V současné době provozujeme čtyři agregační bloky a na zapojování dalších zdrojů a vytváření nových agregačních bloků intenzivně pracujeme.

Redakce:

Jaký má prostějovská elektrárna výkon?

Václav Skoblík:

Jedná se o plynový, špičkový zdroj se spalovací turbínou a výkonem 58 megawattů. Prostředkem pro výrobu elektrické energie je vysoce efektivní průmyslová verze spalovací turbíny Rolls-Royce, která pohání elektrický generátor. Z výroben elektřiny z neobnovitelných surovin patří mezi zdroje s nejnižšími emisemi skleníkových plynů.

Hovoříte o „špičkovém“ zdroji.

Redakce:

To znamená, že slouží k vykrývání špiček? Krátkodobého nedostatku elektrické energie v síti?

Václav Skoblík:

Ano. Jeho výhodou je, že dokáže nastartovat ze studena na plný výkon 58 MW za 12 a půl minuty a pomáhá s vyrovnáváním výroby a spotřeby v elektrické rozvodné síti.

Redakce:

Elektrárna v Prostějově patří mezi takzvané netočivé zálohy. Co to v praxi znamená?

Václav Skoblík:

Netočivé zálohy mají za běžného stavu nulové emise skleníkových plynů, protože nejsou v provozu. Tyto zdroje pracují pouze po dobu, když to elektroenergetická přenosová soustava potřebuje, to znamená jen tehdy, kdy je to opravdu nezbytně nutné. Výkon z elektrického generátoru je vyveden přes blokový transformátor vybavený nejmodernějšími bezpečnostními prvky. Samotné vedení elektrické energie do distribuční soustavy je stejně jako přípojka plynu položeno v zemi, díky čemuž nijak nenarušuje okolní krajinu. Součástí výrobního procesu je i řada dalších technologií, které se mimo jiné podílejí na efektivitě a bezpečnosti celkového provozu elektrárny.

Redakce:

Hovoříme zde v podstatě o flexibilitě, decentralizaci zdrojů a takzvaných virtuálních elektrárnách. Jak budou vaše agregační bloky řízeny?

Václav Skoblík:

Takovým mozkem virtuální elektrárny je náš interně vyvinutý provozně-obchodní dispečink UCED. Zajišťuje dálkové řízení provozu a zároveň optimalizaci výroby. Jak už jsem uváděl, postupně do něj zapojujeme další zdroje. Ty pak řídí chytrý algoritmus – průmyslový počítač. Data ze všech zapojených zařízení zpracovává mozek celého systému — IT řešení, které se stará o to, aby byla získaná energie z jednotlivých zdrojů spotřebována ekonomicky. Postupně k ní budou připojovány další výrobní a spotřební zdroje.

Redakce:

Tato technologie je ale zatím celkem drahá a mohou si jí dovolit jen velké společnosti a průmyslové podniky.

Václav Skoblík:

To je sice pravda, ale ve skupině na toto téma uvádíme příklad Česka v roce 2030.

Technologie se bude zlevňovat a stane se součástí každé domácnosti. Tisíce domácností budou v jedné lokalitě sdílet vyrobenou energii z virtuálních elektráren. Není daleko doba, kdy budete mít v domácnosti chytré čerpadlo nebo elektrokotel. U těchto zařízení je vám také jedno, zda „pálí“ elektřinu nebo ohřívá vodu ve dvě hodiny ráno nebo v pět odpoledne. I zde díky průmyslovému počítači chytrý algoritmus zajistí, že boiler bude fungovat ekonomicky. Základní jednotky virtuálních elektráren se budou stále zmenšovat.

Redakce:

A jaký je váš cíl v UCED, co se týče agregačních bloků?

Václav Skoblík:

Chceme mít v budoucnu virtuální elektrárnu o výkonu 1000 megawatt. Jedná se o přibližně polovinu kapacity Jaderné elektrárny Temelín. Celkové náklady na vybudování takto velkého agregačního bloku budou přes 20 miliard korun.

Redakce:

To vše nepůjde bez velkých energetických zdrojů, které budou doplňovat ty menší, ať už mluvíme o kogeneračních jednotách atd. Za sebou máte letos kromě UCED Elektrárny Prostějov i akvizici kutnohorské teplárny na biomasu.

Václav Skoblík:

Jedná se o jednu z největších tepláren na biomasu v Česku. V areálu už navíc provozujeme vlastní lokální distribuční soustavu. Tamní ekologický provoz je rozdělen do dvou energetických bloků. Blok s parním kotlem umožňuje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, blok s horkovodními kotli pak slouží k výrobě a dodávkám tepelné energie. Celkem zdroj disponuje tepelným výkonem 41,5 MW. Takto velký zdroj dokáže obecně při roční spotřebě 2 MWh rozsvítit přes 26 tisíc domácností a při roční výrobě 25 GJ vytopit přes 4 000 domácností.

Redakce:

Co používáte jako zdroj energie?

Václav Skoblík:

Obilnou nebo řepkovou slámu, či další plodiny; teplo tedy může pocházet i ze sena. Rostlinné palivo společnost odebírá od zemědělců z širšího okolí, naopak jim nabízí hnojivo „popelák“. Výše zmíněný nový kutnohorský elektrokotel s výkonem 25 MW nevyužíváme pouze pro poskytování služeb výkonové rovnováhy, ale rovněž je plně zapojen do místní tepelné soustavy a veškeré vyrobené teplo tedy využijeme. Takto komplexní projekty jsou pro nás zásadní. Všechny naše zdroje budujeme tak, abychom je mohli využívat pro více účelů. I kutnohorská teplárna je samozřejmě zapojena do našeho provozně-obchodního dispečinku.

Redakce:

Mluvíme o dvou velkých zdrojích. Co dalšího připravujete?

Václav Skoblík:

Další velké investice chystáme, a to nejen v Česku. Ale o tom až někdy příště.

 

Zdroj: Czechindustry