Skupina UCED patřící do skupiny Creditas, dosahuje dalšího výrazného milníku a zařazuje se tak mezi důležité hráče na energetickém trhu. 1.1.2023 UCED uskutečnil prostřednictvím dceřiné firmy UCED Prodej s.r.o. první obchod na velkoobchodním trhu s elektřinou a zemním plynem, v roli obchodníka s přenesenou odpovědnosti za odchylku za své zákazníky. 

Tento milník pomůže skupině UCED k větší konkurenceschopnosti na retailovém komoditním trhu a také k výraznému zjednodušení procesu agregace jak vlastních, tak zákaznických energetických zařízení do poskytování podpůrných služeb pro ČEPS (služby výkonové rovnováhy). Zároveň tento dílčí milník přispívá k naplňování strategie UCED 2030, tedy k vytvoření energetického bloku o výkonu 1000 MW. 

Děkujeme kolegům z divize energetického obchodu a financí za skvělou práci!

 

Autor článku
Tomáš Kortus
Ředitel Divize energetického obchodu