Provozujete desítky distribučních soustav, které zásobují energií průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale také rezidenční čtvrti v ČR. Jak je to těžké vše zajistit a skloubit? 

S distribucí jsme před lety začínali. V současnosti jsme v Česku jedním z největších distributorů energie s více než 6000 stálými odběrateli. Dnes už ale UCED reprezentuje celá skupina firem zaměřených na distribuci, dodávku, ale i výrobu elektřiny a tepla. Chceme se dále vyvíjet v souladu s budoucími podmínkami energetického trhu. Investiční skupina CREDITAS se obecně zaměřujeme na dlouhodobé investice, UCED nevyjímaje. Potvrzují to i nedávné akvizice velkých moderních a ekologických energetických zdrojů – největší české teplárny na biomasu v Kutné Hoře a špičkové elektrárny v Prostějově. Právě v areálu v Kutné Hoře jsme už provozovali distribuční soustavu. Mít tam i vlastní zdroj energie, nám přišlo jako vhodná synergie.

UCED často zmiňuje novou energetiku, energetiku 4.0. Co je možné si pod tím představit? 

Energetika se výrazně mění a musí čelit řadě výzev. Ať už mluvíme o změně klimatu, důrazu na udržitelnost a soběstačnost. Z energetiky pomalu zmizí velké hnědouhelné elektrárny. Otázkou je, jak se budou řešit dodávky do sítě v době energetických špiček. Právě to částečně řeší i takzvaná nová energetika. Vidíme v ní velký potenciál. Jedná se o kombinaci moderních technologií, sofistikovaného IT, prozákaznického přístupu a rozumné míry investiční odvahy na nynějším nejistém a složitém evropském trhu s energetikou. Naše strategie je jasná, chceme stavět nové zdroje energie. Zároveň se přibližovat místům spotřeby. Budoucností je i decentrální energetika. To vše se samozřejmě neobejde bez důrazu na energetickou bezpečnost.

Chcete zajistit optimální nákup elektřiny, zemního plynu i dodávky zelené elektřiny. Jak?

Schopnost zajistit optimální nákup energie je základním předpokladem úspěchu. Za tímto účelem doplňujeme náš nynější tým o „trading“. Ten bude shromažďovat informace týkající se požadavků klientů, vývoje trhu, bude je analyzovat a reagovat na ně. To je naprostá priorita. Proto chceme do „tradingu“ hodně investovat – technologicky i personálně.

Přestože prodej komodit není vaší hlavní podnikatelskou činností, jste moderní energetická technologická firma. Jaké nové technologie využíváte?

Už jsem hovořil o nové energetice. Poptávka po energetické nezávislosti a stabilitě se bude ještě zvyšovat. Hodně se dnes mluví o takzvané flexibilitě. Řešením je využívání menších flexibilních zdrojů a vytváření virtuálních agregovaných bloků. Pokud to úplně zjednoduším, tak lze říct, že chytré spotřebiče a výrobny elektřiny propojí roboti – umělá inteligence. Bioplynovým stanicím, fotovoltaickým panelům a dalším zapojeným zařízením vládne průmyslový počítač. Shromážděná data zpracovává mozek celého systému – IT řešení, které se stará o to, aby byla získaná energie z jednotlivých zdrojů spotřebována ekonomicky.

Jak to vypadá konkrétně u vás? 

Tyto trendy sledujeme a na zapojování dalších zdrojů do svého agregačního bloku pracujeme. Samostatný agregační blok pak tvoří již zmiňovaná prostějovská elektrárna. Ta se primárně zaměřuje na podpůrné služby pro provozovatele české energetické přenosové soustavy – ČEPS. Tématem je stabilita sítě. Proto je zajímavé zmínit, že uvedená elektrárna je takzvaný „špičkový zdroj“ elektrické energie. To znamená, že slouží na vykrývání špiček – krátkodobého nedostatku elektrické energie v síti. Jeho výhodou je, že dokáže „nastartovat“ ze studena na plný výkon 58 MW za 12 a půl minuty a může pomoci ve vyrovnání výroby a spotřeby v české elektrické rozvodné síti.

Provozujete vlastní energetický zdroj, využívající fytomasu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s kompletním stavebním, technologickým příslušenstvím a službami. Jak je to investičně náročné? 

Každý energetický zdroj je investičně náročným rozhodnutím, které ještě více komplikuje nynější kolísání hodnoty komodit. Ztěžují je i legislativně regulační zásahy, které na trhu probíhají. Standardní investiční horizont v energetice se pohybuje v rozmezí deseti až patnácti let. K tomu je ale třeba zohlednit i aktuálně provozované a budované zdroje. My máme v plánu vybudovat v Česku virtuální elektrárnu o výkonu 1000 megawatt, což je pro představu přibližně polovina kapacity jaderné elektrárny Temelín. Předpokládáme, že celkové náklady na vybudování takového agregačního bloku budou přes 20 miliard korun. Hodně se dnes mluví o využití vodíku. Do výroby energie chceme vodík zapojit. Připravujeme pilotní projekty zaměřené na přimíchávání vodíku do zemního plynu. Vodíkové technologii přizpůsobíme i nákup nových zařízení do naší skupiny. 

Jaká bude dle vás letošní zima? 

Za mne bude velmi napínavá, co se týče zásobení evropského trhu energetickými komoditami.

Zvládne naše přenosová soustava nápor zvýšené spotřeby elektřiny v případě výpadku plynu? 

Plynové technologie, které jsou v krátkodobém časovém horizontu nahraditelné elektřinou, zvládne zcela jistě. Problémem je, že řada průmyslových a výrobních technologií závislých na plynu je elektřinou nenahraditelná. 

Jak vidíte energetiku budoucnosti? 

Jako decentralizované řešení, jehož základem budou malé modulární jaderné reaktory jako hlavní zdroj energie, doplněné obnovitelnými zdroji. S inteligentním systémem řízení výroby a spotřeby v reálném čase, který minimalizuje nároky na akumulaci energie z obnovitelných zdrojů.

Děkuji za rozhovor. 

Zdroj: Renáta Lucková

https://e-news.cz/rozhovory/richard-holesinsky-kazdy-energeticky-zdroj-je-investicne-narocnym-rozhodnutim/