Energetika je dnes velmi dynamický byznys. Do našeho IT portfolia a kompetencí se proto snažíme přidávat další a další části. Podnikáme kroky, abychom vše byli schopni zajistit bezpečně, včas a kvalitně. Hlavními tématy jsou soběstačnost, decentralizace, komunitní energetika, sdílení energií, obnovitelné zdroje. To vše by dnes bez inteligentních systémů nemohl jednotlivec uřídit. Zapojení umělé inteligence se schopností se sama učit a rozhodovat v reálném čase na základě velkého množství informací je nevyhnutelné. Tedy za předpokladu, že chceme držet krok s moderními trendy.

Přenosové a distribuční soustavy jsou ideálním příkladem pro využití umělé inteligence. AI zde přispívá k udržení vyváženého stavu mezi spotřebou a výrobou elektřiny. Díky tomu lze lépe plánovat přenos a udržet soustavu stabilní a v co nejvyšší míře efektivní. Ve skupině UCED to známe z každodenní praxe. Jsme totiž jedním z největších distributorů elektřiny v Česku. Distribuční soustavy zásobují energií více než 6 tisíc stálých odběratelů, mezi nimiž jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale také rezidenční čtvrti. Důležitost obdobných systémů roste zejména v posledních letech, kdy kvůli zdrojům s obtížně řiditelným výkonem rostou nároky na flexibilitu sítě. Myslím si, že energetika a její ICT systémy se do budoucna stanou dalším významným informačním systémem na světě, stejně tak jako se tomu stalo v případě internetu.

S IT a umělou inteligencí úzce souvisí i téma flexibility a virtuálních elektráren – agregačních bloků. Virtuální elektrárnu si lze představit jako více decentralizovaných vzájemněkomunikujících zdrojů, které ovládá inteligentní systém. Ten musí na základě jemu dostupných dat vhodným způsobem rychle reagovat na poruchu jednoho či více zařízení, potřebu navýšení či snížení dodávky nebo spotřeby. Do roku 2030 má UCED v plánu vybudovat v Česku agregační blok o výkonu 1 000 MW. Předpokládáme, že celkové náklady na jeho výstavbu budou přes 20 miliard korun.

Teď už podrobněji ke sdílení dat a AI v energetice. Data se získávají nejčastěji ze senzorů umístěných přímo na sledovaném zařízení. Následně jsou kromě jejich sběru a přenosu vyhodnocována a zpracovávána v dalších navazujících systémech. Patří mezi ně řídicí systémy, SCADA systémy nebo výrobní informační systémy (MES/MOM).

Filozofií UCED je pořizovat data pouze jednou a poskytovat je efektivně těm, kteří je oprávněně potřebují, ať už interně nebo externě. Proto v rámci skupiny UCED budujeme takzvaný energetický „data“ warehouse s pracovním označením „EWH“. Do EWH budou směřovat informace ze všech námi používaných systémů a aplikací právě pro ejich další výměnu či sdílení a zpracování. A to mimo jiné i pomocí nástrojů AI nebo Business inteligence. Máme vlastní analytiky, kteří získaná data vhodným způsobem propojují a vytvářejí nad nimi různé pohledy včetně těch prediktivních. V dnešní době, díky cloudovým službám typu „Big Data“ nebo „Data Lake“, které disponují téměř neomezenými prostředky výkonu a úložné kapacity, není prakticky nic nemožné. Na základě toho jsme již dnes v režimu testovacího provozu schopni relativně přesně simulovat a předpovídat různé trendy – například ve spotřebě energií v závislosti na počasí, ať už mluvíme o elektřině nebo plynu. Můžeme tak vhodně rezervovat kapacitu našich sítí, nakupovat komoditu, poskytovat služby výkonové rovnováhy nebo plánovat údržbu a servis. EWH si vyvíjíme sami. Domníváme se, že se jedná o unikátní řešení, u kterého se uplatňuje naše interní know-how a schopnost porozumět dané problematice, či ji unikátně nebo jedinečným způsobem zpracovat.

Spolu s EWH připravujeme aplikaci, ve které budou mít naši klienti přehled o službách, které u nás mají, včetně možnosti jejich administrace a datových výstupů. Aplikace s pracovním názvem „klientská zóna“ by měla být do budoucna dostupná všem našim klientům – někdo u nás má smlouvu o připojení, další má připojenou výrobnu k naší distribuční soustavě, někdo nám poskytuje svou výrobnu pro to, abychom s ní mohli vyrábět nebo vhodně doplnit virtuální elektrárnu.

Naše další plány se ubírají směrem k řešení pro výměnu dat se státním centrálním energetickým systémem (EDC). Již delší dobu o něm slyšíme v médiích. Bude nezbytně nutný především pro podporu decentralizace energetiky, komunitní energetiku a sdílení energií. Z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti zde bude nutné zajistit, aby si systémy měnily kritické informace bezpečně v reálném čase a bez přímé komunikace na interní systémy provozovatelů. Z provozovatelů energetických zařízení se tak prakticky stávají i provozovatelé významných ICT systémů, kteří musí kromě zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení také budovat bezpečnou a spolehlivou komunikační infrastrukturu. To se musí dále zákonitě projevit i v ceně za dopravu a výrobu komodity.

Je nepochybné, že budoucnost patří chytrým energetickým sítím, chytrým zdrojům a spotřebičům, které spolu komunikují a dohromady tvoří spolehlivý energetický ekosystém, do kterého bude člověk zasahovat svým rozhodnutím jen minimálně. Musíme však mít vždy na paměti, že AI je stejně jako oheň dobrý sluha, ale zlý pán. Vzděláváme zaměstnance i naše dodavatele S informacemi by měl umět pracovat každý z nás. Jak se však vyznat v online světě plném dezinformací a nástrah sociálního inženýrství, vishingu, phishingu, podvodných e-mailů a SMS zpráv? V UCED razíme metodu, že kromě technických opatření musíme naše uživatele neustále vzdělávat, hrozby je naučit rozpoznat a informace ověřovat.

Proto jsme se rozhodli, že je budeme formou různých aktuálně tematicky zaměřených online školení pravidelně vzdělávat a následně testovat za účelem zvyšování jejich dovedností a obezřetnosti. Metoda nese první ovoce a máme radost z každého nahlášeného e-mailu, který uživatel sám na základě svého vlastního úsudku smaže nebo označí za podezřelý. Musím pochválit kolegy z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) za jejich užitečný informační servis, který nám pomáhá informovat naše uživatele o aktuálním dění a hrozbách v oblasti kybernetické bezpečnosti a také při výběru témat pro naše školení.

Závěrem chci poukázat na téma úzce související s informacemi, tzv. „digitální demenci“. Není nezbytně nutné se na všechno, co nevím, ptát internetového vyhledávače. Ne vše, co nám z něho vypadne, je pravdou.

Jaroslav Vaněček

ředitel Divize IT energetické společnosti UCED, spadající do skupiny CREDITAS. V energetické skupině UCED má na starosti provoz IT a strategii. IT se zabývá od roku 1997. Prošel si celou historií, od koncových zařízení až po datová centra, cloudová řešení a automatizaci provozu.