Počátkem letošního podzimu startujeme spolupráci s několika vysokými školami. Přednášky na odborná témata, prezentace na kariérních dnech, spolupráce při semestrálních pracích, exkurze – na tom všem teď intenzivně pracujeme s cílem přiblížit naši technologii mladé generaci a získat jejich podněty, názory, interakci. 

Jsme přesvědčeni, že nám studenti a studentky mohou přinést nový pohled na naši práci a na to přesně se těšíme.