„V uplynulých měsících jsme zrekonstruovali celé tepelné hospodářství výrobního areálu vyjma rozvodů primární topné vody, které budeme postupně opravovat v následujících letech. Proto jsme na zmiňovaných rozvodech provedli jen opravdu nutné opravy a hydraulické vyvážení soustavy,“ uvádí Karel Zuska, manažer úseku výstavby ze společnosti UCED Energy, s. r. o. a pokračuje: „Zásadní změnou je palivo. Z hnědého uhlí jsme přešli na zemní plyn. I když se také řadí k fosilním palivům, v porovnání s ostatními má lepší klimatickou bilanci. Při spalování plynu se uvolňuje o 35 % méně CO2 než u hnědého uhlí.“. V průmyslovém areálu v Hranicích docílí díky přechodu na zemní plyn ke snížení emisí CO2 o hodnotu přesahující 2 300 tun za rok.
 

Velkou výhodou také je, že nová plynová kotelna s automatickým provozem vyžaduje pouze občasnou obsluhu, což minimalizuje provozní náklady. „Největší přínosy rekonstrukce jsou ekologičtější vytápění, eliminace ztrát na výrobě a distribuci teplé užitkové vody a moderní zdroj splňující současné potřeby a standardy,“ shrnuje Karel Zuska.
 

Šetrnější energie budou průmyslové podniky odebírat už v nadcházející topné sezóně. Ekologičtější tak budou i jejich výrobky, konkrétně systémy pro skladování a logistiku firmy SSI Schäfer, čerpadla z dílny SIGMA PUMPY HRANICE i zkušebny pro testování vozidel a motocyklů AVL Moravia.

Stavbu realizovalo konsorcium společností Advance Energo a.s. a Special Service International Energy, a.s. Investice pokračuje instalací dvou kusů kogeneračních jednotek.

Autor článku
Karel Zuska
Ředitel Sekce Výstavba