S našimi moderními energetickými řešeními pro vás vybudujeme funkční energetické celky a Vy dosáhnete provozních úspor bez vlastních investic a budete připraveni na nové podmínky. Zajistíme pro Vás komplexní řešení, které může například zahrnovat e-mobilitu, bateriové systémy a fotovoltaické elektrárny. Stejně tak připravíme na míru i řešení vašich potřeb dodávek tepla, chladu a vzduchu.
 
Součástí změn v energetice je i přechod z klasické centrální energetiky s velkými elektrárnami na novou decentralizovanou a ekologizovanou energetiku. Tuto změnu podporuje také legislativa. 
Na jedné straně přináší lepší životní prostředí, na straně druhé klade zvýšené nároky na řízení elektrizační soustavy. Stabilitu soustavy a odolnost proti výpadkům do značné míry zajišťovaly právě klasické velké uhelné zdroje, které dodávaly tzv. podpůrné služby společnosti ČEPS, českému provozovateli přenosové soustavy. Postupné odstavování těchto zdrojů bude vyžadovat náhradu flexibility, tedy potřeby snižovat nebo zvyšovat výkon dodávaný do distribuční soustavy, jinými zdroji. 

Řešením je využívání menších i malých flexibilních zdrojů a vytváření virtuálních agregovaných bloků. Jejich součástmi mohou být kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny nebo jiné výrobní zdroje elektřiny. Do řízení elektrizační soustavy mohou být zapojeny i spotřebiče – nabíjecí stanice elektromobility, elektrokotle, mlýny, čerpadla, ale i vzduchotechnické a klimatizační systémy. 
 
Díky zapojení do naší virtuální elektrárny můžete monetizovat vaše flexibilní zdroje a získat tak bez negativních dopadů do vašich provozních standardů dodatečný zdroj tržeb. 

Obchod s komoditou:

UCED Prodej je licencovaným obchodníkem s komoditou. Dodáváme elektřinu a plyn zákazníkům v distribučních soustavách skupiny UCED i zákazníkům z řad velkoodběratelů, maloodběratelů a domácností.

Klademe velký důraz na spokojenost svých zákazníků a obchodních partnerů, a dodávkou komodit tak doplňujeme naše široké portfolio služeb a produktů v oblasti energetiky.