K vyrovnání rozdílů mezi výrobou a spotřebou v elektrické síti UCED využije kogenerační jednotky ze svých tepláren a bioplynovou stanici v Pustějově, které společně tvoří agregační blok - takzvanou virtuální elektrárnu. „Jako záloha musí v síti změnit velikost dodávky elektřiny o smluvně definovanou velikost do 15 minut od požadavku ČEPS. Jedná se o pilotní fázi s cílem ověřit na prvním agregačním bloku spolehlivost komunikační i bezpečností funkce našeho systému. Po ukončení testovací fáze budeme zvyšovat počet agregačních bloků i jejich velikost,“ uvádí ředitel divize Nová energetika skupiny UCED Václav Skoblík.

Mozkem virtuální elektrárny je interně vyvinutý provozně-obchodní dispečink UCED. Ten zajišťuje dálkové řízení provozu i optimalizaci výroby a postupně jsou do něj zapojovány další zdroje UCED. Zmiňované kogenerační jednotky a bioplynovou stanici UCED řídí chytrý algoritmus – průmyslový počítač. Data ze všech zapojených zařízení zpracovává mozek celého systému – IT řešení, které se stará o to, aby byla získaná energie z jednotlivých zdrojů spotřebována ekonomicky. Postupně k ní budou připojovány další výrobní a spotřební zdroje.

Na poskytování služeb výkonové rovnováhy jako na nový servis v elektroenergetice se skupina UCED připravovala takřka rok. Využila přitom nová Pravidla provozování přenosové soustavy (Kodex PS), která od ledna loňského roku otevřela trh podpůrných služeb i menším poskytovatelům.

„Do portfolia výrobních zdrojů v ČR i celé EU se zapojuje stále více těch obnovitelných. Stabilní klasické jsou a nadále budou odstavovány. Poptávka po podpůrných službách od agregátorů flexibility poroste. Proto pro rok 2022 připravujeme k udržení rovnováhy v přenosové soustavě další agregační bloky, ve kterých budeme kombinovat další kogenerační jednotky, elektrokotle teplárny na biomasu v Kutné Hoře a v Přerově, bateriová úložiště i externí obchodní partnery,“ dodává Václav Skoblík.