5.6.2024 UCED dokončil akvizici slovenské společnosti GGE. Společnost tak posílila ve všech segmentech.

Rozrostl se také „park“ zdrojů, například o teplárnu v Považské Bystrici. Zdroj je paroplynový cyklus, který má nominální výkon 64 MW elektrických a 120 MW tepla. Pracují zde desítky zaměstnanců, kteří se starají o bezproblémový chod tohoto zařízení.

Délka tepelné soustavy GGE přesahuje 206 km – tepelné rozvody má nejen v Považské Bystrici, ale i Devínské Nové Vsi, Seredi, Snině, Želiezovcích a Dunajské Stredě.