Companies in the UCED Group

UCED s.r.o.

V UCED s.r.o. poskytujeme komplexní služby v oblasti energetiky.

V UCED s.r.o. poskytujeme komplexní služby v oblasti energetiky. Vytváříme jednotný koncept energetiky pro dané území, podporujeme investora ve fázi výstavby supervizí technických řešení, budujeme energetický facility management, poskytujeme ucelená energetická řešení založená na rozsáhlých praktických zkušenostech. Jsou to například: výroba, distribuce a obchod s elektrickou energií, distribuce zemního plynu a obchod s ním, výroba a rozvod tepla, elektromobilita, akumulace, kogenerační jednotky, fotovoltaika nebo EPC kontrakty.

Company headquarters

Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8

Company address

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identification data

CR: Městský soud v Praze
section: C insert: 281563
The Company is represented by: Richard Holešinský, jednatel
ID: 06403981 TAX ID: CZ06403981

UCED Distribuce s.r.o.

Distributor elektřiny se širokým spektrem zákazníků

UCED Distribuce s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na napěťových hladinách VVN, VN i NN o celkové přenosové kapacitě cca 278 MW a poskytuje zákazníkům a výrobcům elektřiny připojení na napěťové úrovni VN 22kV (příp. VN 35 kV) nebo na napěťové úrovni NN 400 V, a to na 58 vymezených územích v rámci celé České republiky.

Na těchto vymezených územích se nachází obchodní, kancelářské a retailové budovy, průmyslové parky, logistické haly, ale také rezidence a bytové domy. Ve skupině UCED se tak jedná o distributora elektřiny s nejširším spektrem připojených zákazníků, přičemž nejvýznamnější vymezená území se nacházejí v Kutné Hoře, zahrnující areál ČKD Kutná Hora, v Českých Budějovicích, zahrnující areály bývalé Slévárny Škoda, City Park nebo Piano Business Center, v Krupce, zahrnující areál Průmyslové zóny Krupka, v Nošovicích, zahrnující areál CTP, v Olomouci, zahrnující areál Galerie Šantovka, v Praze, zahrnující areály S9 Florenc nebo Karolína Plazza, v Plzni, zahrnující areály Avalon Business Center nebo Hamburk Business Center a Rezidence Hamburk, v Ostravě, zahrnující areál Ostrava Business Park, v Brně, zahrnující areály Mosilana nebo Vlněna.

UCED Distribuce s.r.o. je v menší míře také provozovatelem distribuční soustavy plynu a výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Company headquarters

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Company address

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identification data

CR: Městský soud v Praze
section: C insert: 279932
The Company is represented by: Richard Holešinský, jednatel
ID: 01907786 TAX ID: CZ01907786
Data box: ah6ntui
electricity distribution licence No.: 121935647 gas distribution licence No.: 221935631 electricity production licence No.: 111935628

Documents to download

UCED Distribuce II s.r.o.

Distributor elektřiny se zaměřením na nové projekty

UCED Distribuce II s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na napěťových hladinách VN i NN o celkové přenosové kapacitě cca 11 MW, kterou poskytuje zákazníkům a výrobcům elektřiny připojených na napěťové úrovni VN 22 kV (příp. VN 35 kV), nebo na napěťové úrovni NN 400 V, a to na 8 vymezených územích v rámci celé České republiky.

Jedná se o vymezená území, na kterých aktuálně vznikají nové obchodní, kancelářské a retailové budovy, průmyslové parky, logistické haly, ale také rezidence a bytové domy. Nejvýznamnější vymezená území jsou v Českých Budějovicích, zahrnující areál KERN-LIEBERS CR, v Plzni, zahrnující areál Obchodního centra Plzeň, v Olomouci, zahrnující areál Rezidence Šantova, v Solnici, zahrnující CTPark Kvasiny, a v Lipně nad Vltavou, zahrnující areál Korzo Lipno.

Company headquarters

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Company address

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identification data

CR: Městský soud v Praze
section: C insert: 320500
The Company is represented by: Richard Holešinský, jednatel
ID: 08531714 TAX ID: CZ 08531714
Data box: aw5dqtf
electricity distribution licence No.: 121935838

Documents to download

UCED Distribuce III s.r.o.

Distributor elektřiny se širokým spektrem zákazníků

UCED Distribuce III je licencovaná společnosti na distribuci elektřiny pro 33 vymezených distribučních území v České republice, nejvyšší napěťová hladina 35 kV, celková aktuální přenosová kapacita 215 MW, jedná se o průmyslové parky, retailové i rezidenční projekty. Síť zahrnuje 46 km VN kabelů, 15,5 km NN kabelů a 144 transformátorů.

Company headquarters

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Company address

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identification data

CR: Městský soud v Praze
section: C insert: 297397
The Company is represented by: Richard Holešinský, jednatel
ID: 07237995 TAX ID: CZ07237995
Data box: qm7bikb

Documents to download

UCED Energy s.r.o.

Výrobce elektřiny a tepelné energie v decentrálních zdrojích

UCED Energy s.r.o. je výrobce elektřiny a tepelné energie v moderních decentralizovaných zdrojích, jako jsou kogenerační jednotky nebo lokální kotelny. Takové lokální zdroje energií provozuje například v Praze, Ostravě nebo Hranicích. S výrobou souvisí i provozování rozvodů tepelné energie.

Ve skupině UCED se tak jedná o výrobce energií se zaměřením na ekologickou výrobu elektřiny a tepelné energie přímo pro konkrétního zákazníka či lokalitu.

Company headquarters

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Company address

AC Piano, Lidická 2331/6a, 370 01 České Budějovice

Identification data

CR: Městský soud v Praze
section: C insert: 314833
The Company is represented by: Richard Holešinský, jednatel
ID: 08210047 TAX ID: CZ08210047
Data box: at56g9e
licence No.: 111935710 No. of licence for the production of thermal energy: 311935758 No. of licence for thermal energy distribution: 321935880

UCED Distribuce IV s.r.o.

Distributor elektřiny a výrobce tepla se zaměřením na konkrétní lokalitu

UCED Distribuce IV s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na vymezeném území v Hranicích, a to na napěťových hladinách VN i NN o celkové přenosové kapacitě cca 11,5 MW, který poskytuje zákazníkům připojení na napěťové úrovni VN 22kV nebo na napěťové úrovni NN 400 V. 

UCED Distribuce IV s.r.o. je také provozovatelem soustavy pro zásobování tepelnou energií v Hranicích, jejíž součástí je nově budovaná plynová kotelna. 

Na tomto vymezeném území se nachází průmyslový areál Sigma Hranice, bývalý KUNZ Hranice, jehož součástí jsou výrobní závody dalších významných průmyslových podniků, například SSI Schäfer a AVL Moravia.
Ve skupině UCED se tak jedná o distributora elektřiny, jakož i výrobce a distributora tepelné energie se zaměřením na konkrétní lokalitu v Hranicích.

Company headquarters

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Company address

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identification data

CR: Městský soud v Praze
section: C insert: 325211
The Company is represented by: Richard Holešinský, jednatel
ID: 08783535 TAX ID: CZ08783535
Data box: 77hjwxs
electricity distribution licence No.: 122036173 No. of licence for the production of thermal energy: 312036174 No. of licence for thermal energy distribution: 322036175

Documents to download

UCED Chomutov s r.o.

distributor elektřiny přímo připojený k přenosové soustavě ČEPS

UCED Chomutov s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na vymezeném území v Chomutově, a to na napěťových hladinách VVN, VN i NN o celkové přenosové kapacitě cca 126 MW, který poskytuje zákazníkům připojení na napěťové úrovni VN 22kV nebo na napěťové úrovni NN 400 V. Tato distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě ČEPS na napěťové hladině VVN 220 kV a má tedy charakter regionální distribuční soustavy.

Na vymezeném územích distribuční soustavy UCED Chomutov se nachází průmyslový areál, ve kterém svou činnost rozvíjí řada významných průmyslových podniků, například Válcovny trub Chomutov ze skupiny Z-Group Steel Holding, nebo SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES či Slévárna Chomutov. Významné je připojení několika výroben elektřiny, fotovoltaických elektráren, o celkovém instalovaném výkonu 41 MWh. 

Ve skupině UCED se tak jedná o distributora elektřiny se zaměřením na konkrétní lokalitu v Chomutově, jehož distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě ČEPS.

Company headquarters

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Company address

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identification data

CR: Městský soud v Praze
section: C insert: 254170
The Company is represented by: Richard Holešinský, jednatel
ID: 28646711 TAX ID: CZ28646711
Data box: qj6x2ph
electricity distribution licence No.: 121223706

UCED Kopřivnice s.r.o.

distributor elektřiny se zaměřením na konkrétní lokalitu

UCED Kopřivnice s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na vymezeném území v Kopřivnici, a to na napěťových hladinách VVN, VN i NN o celkové přenosové kapacitě cca 52 MW a poskytuje zákazníkům připojení na napěťové úrovni VN 22kV nebo na napěťové úrovni NN 400 V. 

Na tomto vymezeném území se nachází průmyslový areál TATRA TRUCKS a.s., jednoho z nejvýznamnějších průmyslových podniků v České republice, ale také areál Průmyslového parku Kopřivnice, ve kterém svou činnost rozvíjí řada moderních podniků z oblasti automobilového průmyslu, například společnosti Brose CZ spol. s r.o. nebo Dura Automotive Systems CZ, s.r.o. Samozřejmostí však je připojení dalších zákazníků, například Integrovaného výjezdového centra Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Ve skupině UCED se tak jedná o distributora elektřiny se zaměřením na konkrétní lokalitu a její specifické potřeby.
 

Company headquarters

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Company address

AC Piano, Lidická 2331/6a, 370 01 České Budějovice

Identification data

CR: Městský soud v Praze
section: C insert: 320499
The Company is represented by: Richard Holešinský, jednatel
ID: 08531706 TAX ID: CZ08531706
Data box: rcjdqsr
electricity distribution licence No.: 121935865

UCED Prodej s.r.o.

obchodník s komoditou

UCED Prodej s.r.o. je obchodníkem s komoditou, který dodává elektřinu a zemní plyn zákazníkům připojeným k distribučním soustavám skupiny UCED, ale také zákazníkům z řad velkoodběratelů, maloodběratelů a domácností. Svým zákazníkům individuálně nastavuje podmínky dodávek elektřiny i zemního plynu, vždy provede výběr nejvhodnějšího produktu. To vše se zohledněním historické spotřeby a aktuálních potřeb zákazníka, ale také s výhledem na dobu po realizaci nových energetických projektů, které výši a strukturu spotřeby často významně mění.

UCED Prodej s.r.o. klade velký důraz na spokojenost svých zákazníků a obchodních partnerů a dodávkou komodit tak doplňujeme široké portfolio služeb a produktů skupiny UCED v oblasti energetiky.

Ve skupině UCED se tak jedná o obchodníka s komoditou s nejvýhodnější individuální nabídkou, který doplňuje široké portfolio služeb a produktů skupiny UCED v oblasti energetiky.

Company headquarters

Sokolovská 675/9
186 00 Praha

Company address

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identification data

CR: Městský soud v Praze
section: C insert: 236508
The Company is represented by: Richard Holešinský, jednatel
ID: 03697312 TAX ID: CZ03697312
electricity trade licence No.: 141835050 gas trade licence No.: 241835051

UCED Přerov s.r.o.

distributor elektřiny, plynu a tepla se zaměřením na konkrétní lokalitu

Komplexní distributor energií se zaměřením na konkrétní lokalitu

UCED Přerov s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na vymezeném území v Přerově, a to na napěťových hladinách VVN, VN i NN o celkové přenosové kapacitě cca 40 MW, který poskytuje zákazníkům připojení na napěťové úrovni VN 22kV nebo na napěťové úrovni NN 400 V.  
UCED Přerov s.r.o. je rovněž provozovatelem distribuční soustavy plynu na vymezeném území v Přerově o celkové přenosové kapacitě cca 37 MW.  
UCED Přerov s.r.o. je také provozovatelem soustavy pro zásobování tepelnou energií v Přerově. V neposlední řadě UCED Přerov s.r.o. vyrábí a rozvádí stlačený vzduch, vodu jak pitnou, tak užitkovou a zásobuje firmy v areálu technickými plyny. Na vymezeném území se nachází průmyslový areál bývalých Přerovských strojíren, jehož součástí jsou výrobní závody významných průmyslových podniků, například PSP Real Estate, PSP Speciální strojírna, RESTA, GAUTE Corp., Metso Outotec Czech Republic, PSP Engineering. 
K distribuční soustavě elektřiny UCED Přerov s.r.o. je připojena podřazená distribuční soustava elektřiny provozovaná společností PRECHEZA, která patří mezi nejvýznamnější chemičky v České republice..

Company headquarters

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Company address

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identification data

CR: Městský soud v Praze
section: C insert: 322950
The Company is represented by: Richard Holešinský, jednatel
ID: 08670714 TAX ID: CZ08670714
Data box: vnzgw8b
electricity distribution licence No.: 122036191 gas distribution licence No.: 222036192 No. of licence for thermal energy distribution: 322036193

Documents to download

UCED Vítkovice a.s.

distributor elektřiny se zaměřením na konkrétní lokalitu

UCED Vítkovice s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na vymezeném území v Ostravě, a to na napěťových hladinách VN i NN o celkové přenosové kapacitě cca 64 MW, který poskytuje zákazníkům připojení na napěťové úrovni VN 22kV, VN 6,3 kV nebo na napěťové úrovni NN 400 V.  
Na vymezeném území se nachází průmyslový areál bývalých Vítkovických železáren a strojíren, jehož součástí jsou výrobní závody významných průmyslových podniků, například VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY, CYLINDERS HOLDING, GEARWORKS, ale také kulturní a vzdělávací areál Dolní Vítkovice a areál SKATLOP, dříve areál Vítkovice Heavy Machinery. 
 Ve skupině UCED se tak jedná o distributora elektřiny se zaměřením na konkrétní lokalitu v Ostravě.

Company headquarters

Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8

Company address

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identification data

CR: Městský soud v Praze
section: B insert: 24832
The Company is represented by: Richard Holešinský, statutární ředitel
ID: 28647491 TAX ID: CZ28647491
Data box: h27xrun
electricity distribution licence No.: 121634110

UCED Servis s.r.o.

UCED Servis s.r.o. zajišťuje služby v rámci správy, údržby a spolehlivosti energetických distribučních soustav a zdrojů, primárně skupiny UCED, po celé České republice, a to v požadovaných standardech a v souladu s platnou legislativou.

Hlavou UCED Servis je tým zkušených manažerů, kteří zajišťují vše potřebné související s provozem distribučních soustav/zdrojů. Srdcem je centrální nonstop dispečink pro monitorování zařízení a aktivní řešení výpadků dodávek energií nebo poruch na spravovaných zařízeních.

Ruce jsou pak týmy kvalifikovaných pracovníků ENSE, jež dohlížejí na bezporuchový chod rozvoden ZVN a VVN, kotelen a kogeneračních jednotek, stejně jako skupiny zkušených údržbářů, kteří svou odborností zvládnou opravy/údržbu spravovaného energetického zařízení.

Company headquarters

Sokolovská 675/9,
186 00 Praha 8

Company address

AC Piano
Lidická 2331/6a
370 01 České Budějovice

Identification data

CR: Městský soud v Praze
section: 291604 insert: C
The Company is represented by: Aleš Valla
ID: 06934552 TAX ID: CZ06934552
Data box: nfu4z8r

UCED BIO

Why cooperate with us?

more than
7 100
consumption
points
more than
160
distribution
systems
Development of total consumption points
Development of total consumption points
We will help you reduce
energy costs
Easy access
to data on the consumption points
Technically and legislatively
perfect operation
We are the source of energy 4.0
What is energy 4.0?

We are the source of energy 4.0

What is energy 4.0?

We are strong partners for:

We are ready to provide you with seamless distribution
UCED is part of the
CREDITAS Group
More about the CREDITAS Group

Investments
in the energy sector

In view of the planned development of the energy sector in the UCED Group and to accelerate further acquisitions, the qualified investor fund CREDITAS ASSETS SICAV a.s. was established.

Its sub-fund CREDITAS ENERGY, to which the equity stakes of selected energy companies have been transferred, offers an investment opportunity for qualified investors interested in stable appreciation in the conservative energy sector.

More information

Events in UCED

Jsme zdroj energetiky 4.0

Energetika se stejně jako další odvětví intenzivně vyvíjí. Musí podporovat nové trendy v průmyslu i změny ve využívání energií všemi zákazníky.
Continue reading

UCED je součástí skupiny CREDITAS

Skupina UCED je součástí české investiční skupiny CREDITAS, která se zaměřuje především na dlouhodobé investice v konzervativních odvětvích.
Continue reading
Already more than 7 100 large consumers
have found their energy security with us
Contact us