UNIFIED: sjednocený, jednotný, celkový, z více celků

COHERENT: logický, udržitelný, konzistentní, ucelený

ENERGY: energie

DEVELOPERS: budovatelé, vývojáři, stavitelé