UCED získal 100% podíl ve společnosti GGE a. s., která je jedním z předních výrobců a distributorů elektřiny a tepla na Slovensku. 

Do jejího portfolia patří mimo jiné paroplynová Teplárna Považská Bystrica. Prodávajícím je společnost Infracapital, investiční část britské společnosti M&G Plc.

„Akvizice je velkou investiční příležitostí a má pro nás výrazný synergický efekt. S paroplynovými zdroji a distribucí energie máme z Česka bohaté zkušenosti a chceme je dále rozvíjet v regionu střední Evropy. Těšíme se na společné sdílení zkušeností a know-how se skupinou GGE,“ říká Richard Holešinský, investiční ředitel UCED.