Například v kutnohorské EC Biowatt, jedné z největších tepláren na biomasu v Česku, získávají elektřinu a teplo kombinovanou formou z obilné a řepkové slámy a sena. Tamní provoz je rozdělen do dvou energetických bloků. Blok s parním kotlem umožňuje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, blok s horkovodními kotli pak slouží k výrobě a dodávkám tepelné energie. Celkem zdroj disponuje tepelným výkonem 41,5 MW. Takto velký zdroj dokáže obecně při roční spotřebě 2MWh rozsvítit přes 26 tisíc domácností a při roční spotřebě 25 GJ vytopit přes 4 000 domácností. Jeho vlastník, energetická skupina UCED z investiční skupiny CREDITAS, chce areál dále rozvíjet. Lisování balíků za pomoci vysokotlakého lisu probíhá přímo na poli. Balíky o šířce 120 cm, výšce 70–90 cm a délce přibližně 240 cm jsou uskladněny tak, aby nedocházelo k jejich degradaci. V průběhu celého roku jsou dodávány do teplárny. Palivo zde uložené je spotřebováno do 4 dnů. Musí být tedy zajištěn pravidelný návoz ze skladů dodavatelů, které jsou pro bezproblémový chod teplárny nepostradatelné.

Palivo je ve skladu zaskladňováno do stohů, ze kterých jsou balíky dopravovány pomocí plně automatického mostového jeřábu na zakládací stůl. Dále jsou balíky rozdistribuovány do dvou řetězových dopravníků, ve kterých dochází k přeříznutí provázků, které drží balíky pohromadě, a následně dochází k rozdružení celého balíku pomocí vertikálních šneků. Takto rozdružený materiál je dopravován do kotle, kde dochází ke spalovacímu procesu. Spalováním čisté biomasy dochází v kotli k výrobě páry. Vyrobená pára pohání parní turbínu s generátorem a výsledným produktem je elektrická energie. Dodávky tepla jsou zajištěny pomocí horkovodních kotlů a dochlazovače spalin, kde se využívá odpadní teplo. Teplo je dodáváno koncovým zákazníkům prostřednictvím soustavy centrálního zásobování teplem.

Bezodpadové hospodářství

Zbytkovým produktem po spalování biomasy je certifikované organominerální hnojivo „popelák“, které je velmi bohaté na minerální látky, jako je vápník, hořčík, draslík a fosfor. Část spálené biomasy se tak vrací zpátky do přírody v podobě zemědělského kompostu. Jedná se o 3 až 5 procent původního materiálu.

V okruhu několika desítek kilometrů od teplárny se tak zpracovávají cíleně pěstované plodiny, ze kterých se získává teplo a elektrická energie. Vše se vyrábí ekologicky, bezodpadově. Popeloviny jsou vlastně produkt, který má další uplatnění. Jedná se o ekonomický, ekologický zdroj, který navíc podporuje regionální byznys. Z pohledu kategorií pro energetické využití spadá seno nebo sláma do kategorie spalování a zplynování čisté biomasy označované jako O1.

Nová energetika

Vzhledem k rozvoji takzvané nové energetiky budou i teplárny na biomasu součástí decentrálních zdrojů. Cestou je automatizovaná moderní výroba. Zmiňovaná kutnohorská teplárna bude zapojena do technického i obchodního dispečinku. Ten zajistí dálkové řízení provozu i optimalizaci výroby. Do tohoto systému jsou postupně zapojovány další distribuční soustavy zmiňované energetické skupiny.

Jiří Kratochvil – provozní ředitel energetické skupiny UCED, spadající do investiční skupiny CREDITAS. Ve skupině UCED provozují regionální distribuční síť, desítky lokálních distribučních sítí, kogenerační zdroje tepla a elektřiny či teplárenský zdroj na fytomasu.

Autor: Jiří Kratochvil Energetická skupina UCED