Předmětem projektu je instalace FVE o celkovém výkonu 229,775 kW ve společnosti UCED Solar s. r. o.
Cílem projektu je prostřednictvím instalace FVE zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie.