excluding VAT including VAT
Unregistered Registered Unregistered Registered
AC 10 9 12 11
DC 13 12 16 15
HPC 15 14 18 17
Další minuty u stanice (AC, DC,UFC) 1,65/min 1,65/min 2 Kč/min 2 Kč/min
Volné minuty AC stanice 240 240 2 Kč/min 2 Kč/min
Volné minuty DC stanice 60 60 2 Kč/min 2 Kč/min
Volné minuty UFC stanice 40 40 2 Kč/min 2 Kč/min
Vystavení a aktivace nového RFID x 165,29 x 200
Opakované zaslání nedoručeného RFID x 165,29 x 200
Poplatek v případě nenavrácení RFID x 165,29 x 200
Individuální fakturace se splatností a mimořádní fakturace na žádost zákazníka x 165,29 x 200