Dokumenty a informace respektující nařízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) přijaté EU v roce 2011.

Na konci roku 2011 přijala EU striktní pravidla o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Hlavním cílem je předejít zneužití interních informací a jiných forem porušování tržního jednání, které by mohlo nepříznivě ovlivnit velkoobchodní ceny energií.

Přestože ve společnosti UCED dbáme na to, aby nedocházelo k jakémukoliv neoprávněnému využívání interních informací, budeme na této stránce zveřejňovat informace podléhající nařízení Evropské unie.

Více informací na http://www.eru.cz/remit.